Direct contact

Duidelijk advies

Heldere afhandeling

Klachtenregeling

Top en Co., Accountants en belastingadviseurs hebben op grond van het geldende kwaliteitshandboek en klachten regeling in de organisatie in het leven gesteld. Wij hechten zeer veel waarde aan een hoge kwaliteit van onze dienstverlening en vernemen graag wanneer relaties van onze organisatie niet tevreden zijn over de dienstverlening. De communicatie hierover is van groot belang, niet alleen voor u, maar ook voor ons.

Uw klacht kunt u op meerdere wijze indienen. Dit kan telefonisch met uw contactpersoon of met Johan Voorham. Indien u de klacht direct schriftelijk wilt indienen, dan kunt u dit via onderstaand formulier via onze website indienen.

Klachten komen bij Johan Voorham terecht, tenzij de klacht (mede) zijn functioneren betreft, in dat geval gaat de klacht naar Ronald van Zandvliet MSc RA. Klik dan hier.

Klachtenformulier

Klachtenregeling

"*" geeft vereiste velden aan

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

DD slash MM slash JJJJ

Klachtenformulier t.b.v. Johan Voorham

Klachtenregeling inzake Johan Voorham

"*" geeft vereiste velden aan

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

DD slash MM slash JJJJ

Na ontvangst van het klachtenformulier zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het de Johan Voorham of Kenneth van Leeuwen niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Geheimhouding

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.