Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Top en Co, Accountants en belastingadviseurs spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Top en Co, Accountants en belastingadviseurs als portal fungeert volledig en juist is. Aan de samenstelling van de informatie wordt de uiterste zorg besteed. Top en Co, Accountants en belastingadviseurs is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Top en Co, Accountants en belastingadviseurs, haar organen, auteurs en overige derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Top en Co, Accountants en belastingadviseurs geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Top en Co, Accountants en belastingadviseurs liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Top en Co, Accountants en belastingadviseurs. Top en Co, Accountants en belastingadviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Top en Co, Accountants en belastingadviseurs geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Top en Co, Accountants en belastingadviseurs aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Top en Co, Accountants en belastingadviseurs vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Top en Co, Accountants en belastingadviseurs en Top en Co, Accountants en belastingadviseurs geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Top en Co, Accountants en belastingadviseurs niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Top en Co, Accountants en belastingadviseurs die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Top en Co, Accountants en belastingadviseurs in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Locatie

Contact gegevens

Top en Co.
Jan van Nassaustraat 91
2596 BR Den Haag
Tel: 070 328 01 93
Fax: 070 324 44 92
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 27324291